Konec doby plastové?

Schválně, co se vám vybaví, když se řekne „odpadová legislativa“? Asi něco s recyklováním. A máte pravdu. Problém v této odpovědi je ale spíš ve frázi „asi něco“. Nevědomost a lhostejnost je něco, co vás a vaše podnikání v blízké budoucnosti může stát mnoho peněz a především mnoho zbytečných komplikací.

27. 4. 2018 bylo Radou Evropské Unie schválená nová směrnice pojednávací o nakládání s odpady a právně závazné cíle pro recyklaci u jednotlivých členských států. Do roku 2025 (v roce 2019 - 39 %) je tak Česká republika povinna recyklovat alespoň 55 % veškerého komunálního odpadu. Do roku 2030 to poté bude 60 % a tak dále. 
Zde jsou EU stanoveny konkrétní cíle pro recyklaci obalů a jejich jednotlivých materiálů.

tabulka-obalis_1

 
Již počátkem příštího roku, tj. 2021, se budeme muset rozloučit s plastovými talíři, příbory, brčky, nápojovými míchátky a dalších. Nabízejícími se alternativami jsou tedy biologicky rozložitelné plasty či papírové materiály, ze kterých jsou například tašky, menu boxy, tácky nebo dokonce i kelímky. O tom ale více příště.

Těžko představitelné, že? Otázkou nicméně v tuto chvíli je, jak budou tyto opatření dále pokračovat a zdali je Česká republika na takové radikální změny vůbec připravena.

Zdroje:

Směrnice o odpadech
Směrnice o obalových odpadech

Obalis.cz na Firmy.cz