Proč bioplast (PLA) není plast

Bioplastový kelímek či příbor byste od toho z běžného plastu zrakem ani hmatem téměř nerozeznali. Přitom jsou oba tyto materiály ve své podstatě tak odlišné.

PLA je v překladu zkratka pro takzvanou kyselinu polymléčnou. Jedná se o biodegradovatelný materiál, který je získáván zpracováním rostlinné biomasy, tj. ze škrobu brambor, cukrové řepy, kukuřice, sóji či cukrové třtiny. Neobsahuje tedy karcinogenní látky, alergeny a škodlivé chemikálie.

Narozdíl od běžného plastu (z ropy) je PLA vyráběno pomocí přírodně obnovitelných zdrojů, přičemž výroba PLA se vyznačuje až 60 % energetickou úsporou. Jako odpad jej lze také recyklovat a kompostovat ve velkých průmyslových kompostárnách, kde je materiál přeměněn na humus či průmyslové hnojivo. 

Nevýhodou PLA výrobků je v některých případech jejich vyšší cena a specifické využití, které není tak rozmanité jako u běžného plastu.

Kompostovani PLA

Bioplast PLA určitě není materiálem, který lze zanechávat volně v řekách, mořských vodách či kdekoliv jinde přírodě. (stejně jako jiné nádobí či výrobky) Ekologický cíl bioplastů spočívá především ve využívání znovuobnovitelných přírodních surovin, které svou šetrnější výrobou také přispívá k redukci emisí plynů CO2

I přes výše zmíněné vlastnosti se ale nemůžeme na bioplasty spolehnout, že naši planetu ochrání od všeho zlého. Výmluvy pro současnou situaci s odpady bychom neměli hledat ve vlastnostech materiálů, ale především v naší individuální odpovědnosti. Každé správné rozhodnutí s odpovědným a patřičně informovaným naložením odpadu se totiž více než počítá!


Zdroje:

Úspora energie
Rozložitelnost PLA

Obalis.cz na Firmy.cz